NVIDIA Corp (NVDA)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2024
(28 sty 2024)
2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
Cykl zapasów dni 115,99 162,08 100,73 106,15 86,10
Cykl należności dni 59,91 51,79 63,06 53,17 55,40
Cykl zobowiązań dni 59,27 37,48 68,95 69,81 60,42
Cykl konwersji gotówki dni 116,63 176,38 94,85 89,50 81,08

2024 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 115,99 + 59,91 – 59,27
= 116,63


Analiza porównawcza

2024