NVIDIA Corp (NVDA)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 9 703 000 10 946 000 5 964 000 1 991 000 1 988 000
Kapitał własny w tys. USD 22 101 000 26 612 000 16 893 000 12 204 000 9 342 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,31 0,29 0,26 0,14 0,18

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $9 703 000K ÷ ($9 703 000K + $22 101 000K)
= 0,31


Analiza porównawcza

2023