NVIDIA Corp (NVDA)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
2018
(28 sty 2018)
Rotacja zapasów 3,62 3,44 4,24 2,89 4,89
Rotacja należności 5,79 6,86 6,59 8,23 7,68
Rotacja zobowiązań 5,29 5,23 6,04 8,89 6,53
Rotacja kapitału pracującego 1,10 1,37 0,92 1,27 1,20

Średnia liczba dni

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
2018
(28 sty 2018)
Cykl zapasów dni 100,73 106,15 86,10 126,49 74,65
Cykl należności dni 63,06 53,17 55,40 44,36 47,53
Cykl zobowiązań dni 68,95 69,81 60,42 41,04 55,89

Długoterminowe

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
2018
(28 sty 2018)
Rotacja aktywów trwałych 9,69 7,76 6,52 8,34 9,74
Rotacja aktywów razem 0,61 0,58 0,63 0,88 0,86