NVIDIA Corp (NVDA)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024
(28 sty 2024)
2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
Rotacja zapasów 3,15 2,25 3,62 3,44 4,24
Rotacja należności 6,09 7,05 5,79 6,86 6,59
Rotacja zobowiązań 6,16 9,74 5,29 5,23 6,04
Rotacja kapitału pracującego 1,81 1,63 1,10 1,37 0,92

Średnia liczba dni

2024
(28 sty 2024)
2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
Cykl zapasów dni 115,99 162,08 100,73 106,15 86,10
Cykl należności dni 59,91 51,79 63,06 53,17 55,40
Cykl zobowiązań dni 59,27 37,48 68,95 69,81 60,42

Długoterminowe

2024
(28 sty 2024)
2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
Rotacja aktywów trwałych 15,57 7,09 9,69 7,76 6,52
Rotacja aktywów razem 0,93 0,65 0,61 0,58 0,63