NVIDIA Corp (NVDA)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
2018
(28 sty 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 26 914 000 16 675 000 10 918 000 11 716 000 9 714 000
Working capital w tys. USD 24 494 000 12 130 000 11 906 000 9 228 000 8 102 000
Rotacja kapitału pracującego 1,10 1,37 0,92 1,27 1,20

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $26 914 000K ÷ $24 494 000K
= 1,10


Analiza porównawcza

2022