NVIDIA Corp (NVDA)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 15 356 000 17 475 000 10 396 000 6 768 000 7 171 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 26 974 000 26 914 000 16 675 000 10 918 000 11 716 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 56,93% 64,93% 62,34% 61,99% 61,21%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $15 356 000K ÷ $26 974 000K
= 56,93%


Analiza porównawcza

2023