NVIDIA Corp (NVDA)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2024
(28 sty 2024)
2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
Zysk brutto w tys. USD 33 818 000 4 181 000 9 941 000 4 409 000 2 970 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 60 922 000 26 974 000 26 914 000 16 675 000 10 918 000
Marża zysku brutto 55,51% 15,50% 36,94% 26,44% 27,20%

2024 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $33 818 000K ÷ $60 922 000K
= 55,51%


Analiza porównawcza

2024