NVIDIA Corp (NVDA)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2024
(28 sty 2024)
2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 16 621 000 11 618 000 9 439 000 6 279 000 4 150 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 2 699 000 1 193 000 1 783 000 1 201 000 687 000
Rotacja zobowiązań 6,16 9,74 5,29 5,23 6,04

2024 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $16 621 000K ÷ $2 699 000K
= 6,16


Analiza porównawcza

2024