NVIDIA Corp (NVDA)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
2018
(28 sty 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 9 439 000 6 279 000 4 150 000 4 545 000 3 892 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 783 000 1 201 000 687 000 511 000 596 000
Rotacja zobowiązań 5,29 5,23 6,04 8,89 6,53

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $9 439 000K ÷ $1 783 000K
= 5,29


Analiza porównawcza

2022