NVIDIA Corp (NVDA)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 11 618 000 9 439 000 6 279 000 4 150 000 4 545 000
Zapasy w tys. USD 5 159 000 2 605 000 1 826 000 979 000 1 575 000
Rotacja zapasów 2,25 3,62 3,44 4,24 2,89

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $11 618 000K ÷ $5 159 000K
= 2,25


Analiza porównawcza

2023