NVIDIA Corp (NVDA)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
2018
(28 sty 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 9 439 000 6 279 000 4 150 000 4 545 000 3 892 000
Zapasy w tys. USD 2 605 000 1 826 000 979 000 1 575 000 796 000
Rotacja zapasów 3,62 3,44 4,24 2,89 4,89

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $9 439 000K ÷ $2 605 000K
= 3,62


Analiza porównawcza

2022