NVIDIA Corp (NVDA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2024
(28 sty 2024)
2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
2018
(28 sty 2018)
Przychody ze sprzedaży 60 922 000 26 974 000 26 914 000 16 675 000 10 918 000 11 716 000 9 714 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 16 621 000 11 618 000 9 439 000 6 279 000 4 150 000 4 545 000 3 892 000
Zysk ze sprzedaży brutto 44 301 000 15 356 000 17 475 000 10 396 000 6 768 000 7 171 000 5 822 000
Koszty badań i rozwoju 8 675 000 7 339 000 5 268 000 3 924 000 2 829 000 2 376 000 1 797 000
Koszty ogólnego zarządu 2 654 000 2 440 000 2 166 000 1 940 000 1 093 000 991 000 815 000
Zysk operacyjny 32 972 000 5 577 000 10 041 000 4 532 000 2 846 000 3 804 000 3 210 000
Koszty odsetek netto -609 000 -5 000 207 000 127 000 -126 000 -78 000 -8 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 33 818 000 4 181 000 9 941 000 4 409 000 2 970 000 3 896 000 3 196 000
Podatek dochodowy 4 058 000 -187 000 189 000 77 000 174 000 -245 000 149 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 29 760 000 4 368 000 9 752 000 4 332 000 2 796 000 4 141 000 3 047 000