Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 169 500 0 0 169 000 377 700
Aktywa razem w tys. USD 3 251 400 2 848 200 2 613 100 2 359 800 2 368 700 2 143 400 2 005 700 2 144 500
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,08 0,18

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $3 251 400K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023/Q4