Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 335 100 317 900 0
Kapitał własny w tys. USD 2 232 000 1 707 800 1 374 000 1 126 200 636 923
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,00 0,00 0,20 0,22 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $0K ÷ ($0K + $2 232 000K)
= 0,00


Analiza porównawcza

2023