Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 670 200 317 900 0 388 496 369 618
Kapitał własny w tys. USD 2 748 000 1 126 200 636 923 480 765 372 138
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,20 0,22 0,00 0,45 0,50

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $670 200K ÷ ($670 200K + $2 748 000K)
= 0,20


Analiza porównawcza

2021