Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 488 700 2 267 000 1 045 900 788 087 451 240
Property, plant and equipment w tys. USD 58 600 117 200 44 600 41 914 33 869
Rotacja aktywów trwałych 25,40 19,34 23,45 18,80 13,32

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 488 700K ÷ $58 600K
= 25,40


Analiza porównawcza

2022