Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 39 700 23 200 14 300 10 100 7 428
Zobowiązania handlowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Rotacja zobowiązań

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $39 700K ÷ $0K
= —


Analiza porównawcza

2023