Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 1,04 0,66 0,47 0,36 0,43
Rotacja należności 4,30 4,25 6,11 6,66 6,23
Rotacja zobowiązań
Rotacja kapitału pracującego 1,98 1,63 1,56 1,26 2,97

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 352,13 552,22 778,50 1 011,88 849,50
Cykl należności dni 84,97 85,81 59,73 54,83 58,62
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 26,65 25,40 19,34 23,45 18,80
Rotacja aktywów razem 0,58 0,63 0,55 0,60 0,60