Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Rotacja zapasów 1,04 1,35 1,07 0,81 0,66 0,53 0,60 0,55
Rotacja należności 4,30 4,27 4,32 4,08 4,25 4,61 4,65 4,58
Rotacja zobowiązań
Rotacja kapitału pracującego 1,98 1,86 1,83 1,51 1,63 1,93 1,77 1,58

Średnia liczba dni

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Cykl zapasów dni 352,13 270,23 342,32 449,85 552,22 689,03 604,21 661,56
Cykl należności dni 84,97 85,49 84,56 89,42 85,81 79,17 78,53 79,65
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Rotacja aktywów trwałych 26,65 25,93 25,50 25,45 25,40 22,80 19,41 18,90
Rotacja aktywów razem 0,58 0,63 0,64 0,68 0,63 0,65 0,65 0,56