Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 465 500 2 238 400 1 035 800 780 659 446 351
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 488 700 2 267 000 1 045 900 788 087 451 240
Marża zysku ze sprzedaży brutto 98,44% 98,74% 99,03% 99,06% 98,92%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 465 500K ÷ $1 488 700K
= 98,44%


Analiza porównawcza

2022