Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 847 400 1 465 500 1 119 200 1 035 800 780 659
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 887 100 1 488 700 1 133 500 1 045 900 788 087
Marża zysku ze sprzedaży brutto 97,90% 98,44% 98,74% 99,03% 99,06%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 847 400K ÷ $1 887 100K
= 97,90%


Analiza porównawcza

2023