Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 394 800 249 000 207 800 327 500 226 555
Aktywa razem w tys. USD 3 251 400 2 368 700 2 072 500 1 734 700 1 306 040
Operacyjny ROA 12,14% 10,51% 10,03% 18,88% 17,35%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $394 800K ÷ $3 251 400K
= 12,14%


Analiza porównawcza

2023