Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 249 000 415 600 327 500 226 555 36 895
Aktywa razem w tys. USD 2 368 700 4 145 000 1 734 700 1 306 040 993 151
Operacyjny ROA 10,51% 10,03% 18,88% 17,35% 3,71%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $249 000K ÷ $2 368 700K
= 10,51%


Analiza porównawcza

2022