Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 607 000 1 453 500 972 800 1 016 200 831 034
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 654 800 537 700 245 800 186 500 565 287
Wskaźnik płynności bieżącej 2,45 2,70 3,96 5,45 1,47

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 607 000K ÷ $654 800K
= 2,45


Analiza porównawcza

2023