Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 945 600 1 016 200 831 034 737 777 554 919
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 491 600 186 500 565 287 88 233 54 426
Wskaźnik płynności bieżącej 3,96 5,45 1,47 8,36 10,20

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 945 600K ÷ $491 600K
= 3,96


Analiza porównawcza

2021