Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 179 200 407 300 37 012 21 111 -142 542
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 267 000 1 045 900 788 087 451 240 161 626
Marża zysku netto 7,90% 38,94% 4,70% 4,68% -88,19%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $179 200K ÷ $2 267 000K
= 7,90%


Analiza porównawcza

2021