Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 887 100 1 488 700 1 133 500 1 045 900 788 087
Working capital w tys. USD 952 200 915 800 727 000 829 700 265 747
Rotacja kapitału pracującego 1,98 1,63 1,56 1,26 2,97

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $1 887 100K ÷ $952 200K
= 1,98


Analiza porównawcza

2023