Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 670 200 317 900 0 388 496 369 618
Aktywa razem w tys. USD 4 145 000 1 734 700 1 306 040 993 151 817 591
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,16 0,18 0,00 0,39 0,45

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $670 200K ÷ $4 145 000K
= 0,16


Analiza porównawcza

2021