Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 335 100 317 900 0 388 496
Aktywa razem w tys. USD 2 368 700 2 072 500 1 734 700 1 306 040 993 151
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,16 0,18 0,00 0,39

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $2 368 700K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022