Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 249 000 415 600 327 500 226 555 36 895
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 670 200 317 900 0 388 496
Kapitał własny w tys. USD 1 707 800 2 748 000 1 126 200 636 923 480 765
Zwrot z kapitału całkowitego 14,58% 12,16% 22,68% 35,57% 4,24%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $249 000K ÷ ($0K + $1 707 800K)
= 14,58%


Analiza porównawcza

2022