Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 394 800 249 000 207 800 327 500 226 555
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 335 100 317 900 0
Kapitał własny w tys. USD 2 232 000 1 707 800 1 374 000 1 126 200 636 923
Zwrot z kapitału całkowitego 17,69% 14,58% 12,16% 22,68% 35,57%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $394 800K ÷ ($0K + $2 232 000K)
= 17,69%


Analiza porównawcza

2023