Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 670 200 317 900 0 388 496
Kapitał własny w tys. USD 1 707 800 2 748 000 1 126 200 636 923 480 765
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,00 0,24 0,28 0,00 0,81

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $0K ÷ $1 707 800K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022