Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 23 200 28 600 10 100 7 428 4 889
Zapasy w tys. USD 35 100 61 000 28 000 17 288 10 864
Rotacja zapasów 0,66 0,47 0,36 0,43 0,45

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $23 200K ÷ $35 100K
= 0,66


Analiza porównawcza

2022