Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 422 600 801 000 670 524 650 913 515 929
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 91 000 30 100 16 647 19 760 7 863
Należności w tys. USD 371 000 157 100 126 575 56 240 31 127
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 491 600 186 500 565 287 88 233 54 426
Wskaźnik płynności szybkiej 3,83 5,30 1,44 8,24 10,20

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 422 600K + $91 000K + $371 000K) ÷ $491 600K
= 3,83


Analiza porównawcza

2021