Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 031 600 989 300 711 300 801 000 670 524
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 97 800 79 100 45 500 30 100 16 647
Należności w tys. USD 439 300 350 000 185 500 157 100 126 575
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 654 800 537 700 245 800 186 500 565 287
Wskaźnik płynności szybkiej 2,40 2,64 3,83 5,30 1,44

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 031 600K + $97 800K + $439 300K) ÷ $654 800K
= 2,40


Analiza porównawcza

2023