Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 989 300 799 400 648 300 664 900 1 422 600 765 900 884 900 873 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 79 100 67 900 62 700 60 800 91 000 50 500 38 400 33 800
Należności w tys. USD 350 000 301 200 279 000 263 500 371 000 163 800 158 500 147 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 537 700 485 100 285 700 253 500 491 600 225 900 212 900 190 000
Wskaźnik płynności szybkiej 2,64 2,41 3,47 3,90 3,83 4,34 5,08 5,55

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($989 300K + $79 100K + $350 000K) ÷ $537 700K
= 2,64


Analiza porównawcza

2022/Q4