Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 213 900 101 400 106 700 46 542 21 841
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 488 700 1 133 500 1 045 900 788 087 451 240
Marża zysku brutto 14,37% 8,95% 10,20% 5,91% 4,84%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $213 900K ÷ $1 488 700K
= 14,37%


Analiza porównawcza

2022