Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD 202 800 106 700 46 542 21 841 -142 542
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 267 000 1 045 900 788 087 451 240 161 626
Marża zysku brutto 8,95% 10,20% 5,91% 4,84% -88,19%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $202 800K ÷ $2 267 000K
= 8,95%


Analiza porównawcza

2021