Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 267 000 1 045 900 788 087 451 240 161 626
Aktywa razem w tys. USD 4 145 000 1 734 700 1 306 040 993 151 817 591
Rotacja aktywów razem 0,55 0,60 0,60 0,45 0,20

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 267 000K ÷ $4 145 000K
= 0,55


Analiza porównawcza

2021