Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 488 700 1 133 500 1 045 900 788 087 451 240
Aktywa razem w tys. USD 2 368 700 2 072 500 1 734 700 1 306 040 993 151
Rotacja aktywów razem 0,63 0,55 0,60 0,60 0,45

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 488 700K ÷ $2 368 700K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022