Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

ROE

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 154 500 50 900 4 900 64 100 179 200 444 800 364 700 402 000
Kapitał własny w tys. USD 1 707 800 1 544 600 1 423 400 1 391 100 2 748 000 1 346 000 1 279 200 1 205 600
ROE 9,05% 3,30% 0,34% 4,61% 6,52% 33,05% 28,51% 33,34%

2022/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $154 500K ÷ $1 707 800K
= 9,05%


Analiza porównawcza

2022/Q4