Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

ROA

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 154 500 50 900 4 900 64 100 179 200 444 800 364 700 402 000
Aktywa razem w tys. USD 2 368 700 2 143 400 2 005 700 2 144 500 4 145 000 2 017 300 1 956 400 1 846 400
ROA 6,52% 2,37% 0,24% 2,99% 4,32% 22,05% 18,64% 21,77%

2022/Q4 obliczenia

ROA = Zysk netto (ttm) ÷ Aktywa razem
= $154 500K ÷ $2 368 700K
= 6,52%


Analiza porównawcza

2022/Q4