Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 799 400 648 300 664 900 1 422 600 765 900 884 900 873 700 801 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 67 900 62 700 60 800 91 000 50 500 38 400 33 800 30 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 485 100 285 700 253 500 491 600 225 900 212 900 190 000 186 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,79 2,49 2,86 3,08 3,61 4,34 4,78 4,46

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($799 400K + $67 900K) ÷ $485 100K
= 1,79


Analiza porównawcza

2022/Q3