Manhattan Associates, Inc. (MANH)

ROE

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 176 568 165 700 145 953 137 158 128 959 111 673 118 653 118 421
Kapitał własny w tys. USD 278 278 210 105 170 550 181 072 226 800 198 134 208 735 217 136
ROE 63,45% 78,87% 85,58% 75,75% 56,86% 56,36% 56,84% 54,54%

2023/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $176 568K ÷ $278 278K
= 63,45%


Analiza porównawcza

2023/Q4