Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 358 237 297 827 269 887 284 967 240 881
Zobowiązania handlowe w tys. USD 25 701 19 625 17 805 20 561 18 181
Rotacja zobowiązań 13,94 15,18 15,16 13,86 13,25

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $358 237K ÷ $25 701K
= 13,94


Analiza porównawcza

2022