Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 595 654 269 887 284 967 240 881 245 733
Zobowiązania handlowe w tys. USD 39 250 17 805 20 561 18 181 14 028
Rotacja zobowiązań 15,18 15,16 13,86 13,25 17,52

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $595 654K ÷ $39 250K
= 15,18


Analiza porównawcza

2021