Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 5,09 4,58 5,22 5,28 6,04
Rotacja zobowiązań 17,57 13,94 15,18 15,16 13,86
Rotacja kapitału pracującego 8,20 7,69 4,16 4,28 12,25

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 71,74 79,66 69,86 69,14 60,41
Cykl zobowiązań dni 20,77 26,19 24,05 24,08 26,34

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 78,74 59,91 47,78 32,75 27,19
Rotacja aktywów razem 1,38 1,35 1,23 1,26 1,66