Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 928 725 767 084 663 643 586 372 617 949
Należności w tys. USD 182 544 167 414 127 017 111 076 102 269
Rotacja należności 5,09 4,58 5,22 5,28 6,04

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $928 725K ÷ $182 544K
= 5,09


Analiza porównawcza

2023