Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 767 084 1 327 290 586 372 617 949 559 157
Należności w tys. USD 167 414 254 034 111 076 102 269 100 875
Rotacja należności 4,58 5,22 5,28 6,04 5,54

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $767 084K ÷ $167 414K
= 4,58


Analiza porównawcza

2022