Manhattan Associates, Inc. (MANH)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 128 959 220 944 87 240 85 762 104 690
Aktywa razem w tys. USD 570 178 1 079 420 465 412 372 279 307 150
ROA 22,62% 20,47% 18,74% 23,04% 34,08%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $128 959K ÷ $570 178K
= 22,62%


Analiza porównawcza

2022