Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 176 568 128 959 110 472 87 240 85 762
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 928 725 767 084 663 643 586 372 617 949
Marża zysku netto 19,01% 16,81% 16,65% 14,88% 13,88%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $176 568K ÷ $928 725K
= 19,01%


Analiza porównawcza

2023