Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 220 944 87 240 85 762 104 690 116 481
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 327 290 586 372 617 949 559 157 594 599
Marża zysku netto 16,65% 14,88% 13,88% 18,72% 19,59%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $220 944K ÷ $1 327 290K
= 16,65%


Analiza porównawcza

2021