Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 270 741 225 463 263 706 204 705 110 678
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 25 905 22 498 17 696 18 260 19 094
Należności w tys. USD 182 544 167 414 127 017 111 076 102 269
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 365 915 315 595 249 042 196 986 181 596
Wskaźnik płynności szybkiej 1,31 1,32 1,64 1,70 1,28

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($270 741K + $25 905K + $182 544K) ÷ $365 915K
= 1,31


Analiza porównawcza

2023