Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 816 838 334 041 232 041 215 382 228 073
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 498 084 196 986 181 596 145 264 124 255
Wskaźnik płynności bieżącej 1,64 1,70 1,28 1,48 1,84

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $816 838K ÷ $498 084K
= 1,64


Analiza porównawcza

2021