Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 415 375 408 419 334 041 232 041 215 382
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 315 595 249 042 196 986 181 596 145 264
Wskaźnik płynności bieżącej 1,32 1,64 1,70 1,28 1,48

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $415 375K ÷ $315 595K
= 1,32


Analiza porównawcza

2022