Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 408 847 731 632 316 485 332 982 318 276
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 767 084 1 327 290 586 372 617 949 559 157
Marża zysku ze sprzedaży brutto 53,30% 55,12% 53,97% 53,89% 56,92%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $408 847K ÷ $767 084K
= 53,30%


Analiza porównawcza

2022