Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 498 111 408 847 365 816 316 485 332 982
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 928 725 767 084 663 643 586 372 617 949
Marża zysku ze sprzedaży brutto 53,63% 53,30% 55,12% 53,97% 53,89%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $498 111K ÷ $928 725K
= 53,63%


Analiza porównawcza

2023