Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 152 700 134 333 114 061 115 924 133 887
Aktywa razem w tys. USD 570 178 539 708 465 412 372 279 307 150
Operacyjny ROA 26,78% 24,89% 24,51% 31,14% 43,59%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $152 700K ÷ $570 178K
= 26,78%


Analiza porównawcza

2022