Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 268 666 114 061 115 924 133 887 188 566
Aktywa razem w tys. USD 1 079 420 465 412 372 279 307 150 314 995
Operacyjny ROA 24,89% 24,51% 31,14% 43,59% 59,86%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $268 666K ÷ $1 079 420K
= 24,89%


Analiza porównawcza

2021