Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Zysk operacyjny (ttm) w tys. USD 209 881 195 721 179 043 165 813 152 700 135 138 140 776 142 880
Aktywa razem w tys. USD 673 353 572 995 526 994 530 843 570 178 514 719 514 289 511 754
Operacyjny ROA 31,17% 34,16% 33,97% 31,24% 26,78% 26,25% 27,37% 27,92%

2023/Q4 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny (ttm) ÷ Aktywa razem
= $209 881K ÷ $673 353K
= 31,17%


Analiza porównawcza

2023/Q4