Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 209 881 152 700 134 333 114 061 115 924
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 928 725 767 084 663 643 586 372 617 949
Marża zysku operacyjnego 22,60% 19,91% 20,24% 19,45% 18,76%

2023 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $209 881K ÷ $928 725K
= 22,60%


Analiza porównawcza

2023