Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 53,30% 55,12% 53,97% 53,89% 56,92%
Marża zysku operacyjnego 19,91% 20,24% 19,45% 18,76% 23,94%
Marża zysku brutto 20,61% 20,20% 19,40% 18,78% 24,36%
Marża zysku netto 16,81% 16,65% 14,88% 13,88% 18,72%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Operacyjny ROA 26,78% 24,89% 24,51% 31,14% 43,59%
ROA 22,62% 20,47% 18,74% 23,04% 34,08%
Zwrot z kapitału całkowitego 67,33% 53,60% 52,11% 81,48% 90,99%
ROE 56,86% 44,08% 39,85% 60,28% 71,15%