Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 767 084 663 643 586 372 617 949 559 157
Property, plant and equipment w tys. USD 12 803 13 889 17 903 22 725 14 318
Rotacja aktywów trwałych 59,91 47,78 32,75 27,19 39,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $767 084K ÷ $12 803K
= 59,91


Analiza porównawcza

2022