Manhattan Associates, Inc. (MANH)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 176 568 128 959 110 472 87 240 85 762
Kapitał własny w tys. USD 278 278 226 800 250 644 218 897 142 278
ROE 63,45% 56,86% 44,08% 39,85% 60,28%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $176 568K ÷ $278 278K
= 63,45%


Analiza porównawcza

2023