Manhattan Associates, Inc. (MANH)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 220 944 87 240 85 762 104 690 116 481
Kapitał własny w tys. USD 501 288 218 897 142 278 147 147 174 956
ROE 44,08% 39,85% 60,28% 71,15% 66,58%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $220 944K ÷ $501 288K
= 44,08%


Analiza porównawcza

2021