Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 225 463 527 412 204 705 110 678 100 566
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 22 498 35 392 18 260 19 094 13 941
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 315 595 498 084 196 986 181 596 145 264
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,79 1,13 1,13 0,71 0,79

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($225 463K + $22 498K) ÷ $315 595K
= 0,79


Analiza porównawcza

2022