Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 213 771 216 317 527 412 246 445 209 343 197 166 204 705 166 254
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 26 929 28 915 35 392 23 878 23 934 26 611 18 260 16 795
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 271 226 257 048 498 084 232 862 216 861 206 738 196 986 185 089
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,89 0,95 1,13 1,16 1,08 1,08 1,13 0,99

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($213 771K + $26 929K) ÷ $271 226K
= 0,89


Analiza porównawcza

2022/Q2