Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 153 294 181 595 225 463 197 055 213 771 216 317 263 706 246 445
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 28 272 29 341 22 498 26 136 26 929 28 915 17 696 23 878
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 330 609 322 753 315 595 283 970 271 226 257 048 249 042 232 862
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,55 0,65 0,79 0,79 0,89 0,95 1,13 1,16

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($153 294K + $28 272K) ÷ $330 609K
= 0,55


Analiza porównawcza

2023/Q2