Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 158 121 268 144 113 776 116 077 136 231
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 767 084 1 327 290 586 372 617 949 559 157
Marża zysku brutto 20,61% 20,20% 19,40% 18,78% 24,36%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $158 121K ÷ $767 084K
= 20,61%


Analiza porównawcza

2022