Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk brutto w tys. USD 213 671 158 121 134 072 113 776 116 077
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 928 725 767 084 663 643 586 372 617 949
Marża zysku brutto 23,01% 20,61% 20,20% 19,40% 18,78%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $213 671K ÷ $928 725K
= 23,01%


Analiza porównawcza

2023