Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 415 375 366 695 374 552 377 270 816 838 385 667 347 232 330 051
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 315 595 283 970 271 226 257 048 498 084 232 862 216 861 206 738
Wskaźnik płynności bieżącej 1,32 1,29 1,38 1,47 1,64 1,66 1,60 1,60

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $415 375K ÷ $315 595K
= 1,32


Analiza porównawcza

2022/Q4