Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 479 190 392 859 360 019 371 504 415 375 366 695 374 552 377 270
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 365 915 332 826 330 609 322 753 315 595 283 970 271 226 257 048
Wskaźnik płynności bieżącej 1,31 1,18 1,09 1,15 1,32 1,29 1,38 1,47

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $479 190K ÷ $365 915K
= 1,31


Analiza porównawcza

2023/Q4